2017

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena, EUR 
(bez PVN)
Līguma darbības termiņš

Sekvenēšanas reaģentu piegāde Illumina Miseq sistēmai

Tehniskā specifikācija

BIOR 2017/29 11.08.2017. 24.08.2017.      
Instrumentālo iekārtu iegāde pētnieciskās kapacitātes palielināšanai BIOR 2017/28/AK 17.08.2017. 20.09.2017.      
Autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi BIOR 2017/27/AK 11.08.2017. 05.09.2017.      
Dabasgāzes piegāde
Atbilde_uz_jautājumu.pdf
BIOR 2017/26/AK 02.08.2017. 23.08.2017.      
Baltijas jūras starptautiskās rudens hidroakustiskās uzskaites un Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites nodrošināšana 2017. gada 4. ceturksnī BIOR 2017/25/AK/EJZF 25.07.2017. 15.08.2017.      

Standartvielu piegāde

Tehniskā specifikācija

Jautājumi un atbildes Nr. 1
BIOR 2017/24/AK 13.07.2017. 16.08.2017.     Pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā
Biroja ēkas jaunbūves un laboratorijas ēkas saimniecības telpu grupas pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība BIOR 2017/23/AK/ERAF 21.06.2017. 12.07.2017.      
Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajā bioloģijā
Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajā bioloģijā (ar 09.08.2017. grozījumiem)
Iekārtu piegāde pētniecībai parazitoloģijā un molekulārajābioloģijā (ar 10.08.2017. grozījumiem)
BIOR 2017/22/AK/ERAF

11.06.2017.

25.09.2017.      
Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs
Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs (ar 09.08.2017. grozījumiem)
Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs (ar 10.08.2017. grozījumiem)
BIOR 2017/21/AK/ERAF 11.06.2017. 26.09.2017.      

Iekārtu piegāde pētniecībai mikrobioloģijā
Iekārtu piegāde pētniecībai mikrobiloģijā (ar 09.08.2017. grozījumiem)

Iekārtu piegāde pētniecībai mikrobioloģijā (ar 10.08.2017.grozījumiem)
BIOR 2017/20/AK/ERAF 11.06.2017. 26.09.2017.      

Elektrodu piegāde

Lēmums

BIOR 2017/19 29.05.2017. 12.06.2017.     Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā
Laboratorijas materiālu piegāde iekārtai RotorGene Q PĶR
Lēmums
BIOR 2017/18 29.05.2017. 12.06.2017. SIA "Hydrox" 12 240,00 Līdz saistību izpildei
Darbinieku veselības apdrošināšana BIOR 2017/17/AK 31.05.2017. 05.07.2017. "Compensa Life Vienna Insurance Group SE" Latvijas filiāle 142 906,06 Līdz saistību izpildei
Palīgmateriālu piegāde homogenizatora "Omni bead Ruptor 24" darbības nodrošināšanai BIOR 2017/16 24.05.2017. 05.06.2017. InBio OU 16 131,00 Līdz saistību izpildei

Pilna servisa darba apģērbu noma

Lēmums

BIOR 2017/15 16.05.2017. 29.05.2017. SIA "LINSTROM" 38 664,36 Līdz saistību izpildei

Laboratorijas iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas laboratorijas vajadzībām

Lēmums


Lēmums Nr. 3
Lēmums Nr. 4
BIOR 2017/14 15.05.2017. 26.05.2017. SIA "Adrona"  2 794,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Interlux" 458,00
SIA "Labochema Latvija" 670,70
SIA "Interlux" 441,00
SIA "Labochema Latvija" 308,00
SIA "Labochema Latvija" 499,00
SIA "Interlux" 438,00
"SIA "Labochema Latvija" 670,70

Sekvenēšanas reaģentu piegāde Illumina Miseq sistēmai

Lēmums

BIOR 2017/13 15.05.2017. 26.05.2017.     Tā kā vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, iepirkums pārtraukts

Veterināro medikamentu piegāde zivju audzētavām

Lēmums Nr. 1

Lēmums Nr. 2

BIOR 2017/12 28.04.2017. 11.05.2017. SIA "BERTAS NAMS" 4 563,75 Līdz saistību izpildei
SIA "BERTAS NAMS" 1 417,50
SIA "BERTAS NAMS" 3 964,80
SIA "BERTAS NAMS" 210,00
SIA "ZAZE" 4 212,00
Elektroenerģijas piegāde  BIOR 2017/11/AK 10.04.2017. 15.05.2017. SIA "IMLITEX LATVIJA" 307 200,60 Līdz saistību izpildei
Laboratorijas iekārtu un programmas nodrošinājuma komplekta piegāde ķīmisko savienojumu identifikācijai apkārtējos vides objektos un pārtikas produktos BIOR 2017/10/AK 12.04.2017. 16.05.2017. SIA „Labochema Latvija” 232 800,00 Līdz saistību izpildei
SIA „Faneks” 10 663,23
SIA „Labochema Latvija” 7 499,00
SIA „Labochema Latvija” 30 000,00

Laboratorijas personāla darba aizsardzības piederumu piegāde

Lēmums

BIOR 2017/9 28.03.2017. 10.04.2017. SIA "MEDILINK" 8 712,35 Līdz saistību izpildei

Bioloģisko datu informācijas sistēmas (BIODATA) uzturēšana un papildināšana 2017. gadā

Lēmums

BIOR 2017/8/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA "In-volv Latvia" 16 875,00 Līdz saistību izpildei

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei 

Lēmums

BIOR 2017/7/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA "Verģi" 8 000,00 Līdz saistību izpildei
SIA "Verģi" 5 100,00
SIA "Verģi" 5 100,00
SIA "Verģi" 1 700,00
SIA "Verģi" 9 600,00
SIA "Zītars" 4 746,00
SIA firma "LAT-Salmon" 4 800,00

Jūras svaru piegāde

Lēmums

BIOR 2017/6/EJZF 02.03.2017. 13.03.2017. SIA "Hidrolab" 7 230,00 Līdz saistību izpildei
Barotņu un reaģentu piegāde BIOR 2017/4 20.02.2017. 20.03.2017. SIA “Mediq Latvia” 3 347,50 Līdz saistību izpildei
SIA “Labochema Latvija” 546,41
SIA “Diamedica” 2 700,00
SIA “Mediq Latvia” 3 706,06
SIA “Labochema Latvija” 5 242,63
SIA “Mediq Latvia” 2 662,50
SIA "Hydrox" 5 255,00
SIA "Hydrox" 36 410,00
Stikla zušu piegāde BIOR 2017/3/EJZF Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumiem 13.02.2017. UK Glass Eels 231 000,00 Līdz saistību izpildei

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings

Lēmums

BIOR 2017/2/EJZF 24.01.2017. 06.02.2017. SIA “Zvejnieku kompānija ”Grifs””  14 535,00 Līdz saistību izpildei

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

Lēmums

BIOR 2017/1 10.01.2017. 23.01.2017. SIA “EXPLAIN”
SIA “Transport Business Service”
SIA “AVEROJA”
41 999,99 Līdz saistību izpildei